Belgeler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?                                           

ISO 9001, dünyanın en yaygın kalite standardını sunarken aynı zamanda da performans yönetimi, hizmet ve geliştirme açısından kuruluşunuzu dünya standartlarına taşıyacaktır.

ISO 9001 Neden Gereklidir?

Şirketinizde;

 • Kalite anlayışını geliştirmek
 • Doğru ve etkin performans yönetimi
 • Doğru hizmet ve müşteri yönetimi
 • Kuruluş içi etkileşim ve iletişimi artırmak
 • Kar, verimlilik ve pazar payı artırmak gibi kritik konularda gelişim sağlamak istiyorsanız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sizin için gerekli demektir.

ISO 9001 Kimler için Uygun?

ISO 9001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası Nasıl alınır?

Kuruluşunuzun ya da işletmenizin ISO 9001 Belgesi alabilmesi için öncelikle Kalite Yönetim Sistemi kurması gerekmektedir. ISO sistemi kurulması, iş süreçlerinin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Dünya’nın kaynaklarını korumak adına kuruluşların ürün ve faaliyetlerini çevreyi koruma sistemine göre yönetmesi gerekiyor. İşte bu durumda bir kuruluşun edinmesi gereken en önemli belge ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemidir. ISO 14001 belgesi kuruluşunuzun faaliyetleri ya da ürünlerinin global çapta çevre yönetim sistemine uygun olduğunu ifade eder. ISO 14001 Standardı, ISO 9001 Kalite Yöntemi Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda uygulanması en hızlı olan sistemdir.

ISO 14001 Neden Gereklidir?

ISO 14001 Standardı, Çevre Yönetim Sistemi geliştirilerek içinde yaşadığımız gezegenin yani Dünya’nın sürekliliği ve daha uzun yıllar doğal kaynak sağlaması için önemlidir. Bir kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi yani ISO 14001 Standardına uygun olması ise kuruluşa;

 • Mevzuat uyumunun artırılması
 • Maliyet kontrolü ile masrafların azalarak verimliliğin artması
 • Çevresel performansının artırılması ve Dünya’nın ulaşılabilir doğal kaynaklarının korunması
 • İzin ve yetki belgelerine kolay ulaşım
 • Tasarruf
 • Uluslararası rekabette avantaj gibi hayati önem taşıyan konuların üstesinden gelme kabiliyeti kazandırır.

 

ISO 14001 sertifikası kimler için uygun?

ISO 14001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi alabilmek için, Çevre yönetim sistemi standartları sağlanması gerekmektedir. Standartlara uygun hale getirildikten sonra süreçlerin ISO standardına uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi diğer Gıda sektörü kuruluşları için uluslararası olarak yayınlanan ilk standarttır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, temelinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda kuruluşlarının insan hayatını riske edecek tüm olası sorunların ortadan kalkmasını sağlayan bir kontrol mekanizması üzerine kurgulanmıştır.  HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın **Dilerseniz bu alana Aşağıdaki Konuyu yazdığınız linki ekleyebilirsiniz. SEO açısından sizin için faydalı olacaktır 

ISO 22000 Neden Gereklidir?
Öncelikle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; perakendeciler, gıda servis operatörleri, hazır yemek firmaları, toptancılar, oteller ve restoranlar ve gıda üreticileri için;

 • Tüketicinin güvenli gıdaya ulaşımının temini
 • Uluslararası güven
 • Hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenme
 • Gıda zehirlenmesi riskinin önüne geçilmesi
 • Tehlikelere karşı önlem ve erken müdahale
 • Prestij ve itibar gibi hayati faydalar sağlar.

ISO 22000 sertifikası kimler için uygun?

ISO 22000 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 22000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, ISO 22000 Gıda güvenliği sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 27701 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Günümüz teknolojilerinde bilgi sistemleri verimliliği ve kuruluşlar arasında bilgi sistemlerinin güvenliğine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyaç dahilinde kuruluşun uluslararası kişisel verilerin korunmasını sağlaması gerekmektedir. Veri güvenliğinin teknik ve teknolojik korumanın haricinde idari süreçlerle birlikte yürütüldüğünün dünya çapında kanıtı ise ISO 27701 Standardı yani Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi ile sağlanabilir. Teknik ve yönetimsel çapta sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi aynı zamanda iç ve dış güvenliğin de artırılması ve yaşam döngüsü içinde denetim, sistemli işleyiş, olası güvenlik ihlallerinin de bilfiil önüne geçecek önemli bir adımdır. ISO 27701 kuruluşunuzda sahip olmanız gereken disiplinli ilerleyiş ile olası risklerin analizi ve ihlalleri en aza indirgediğinizin kanıtı önemli bir standarttır. Ayrıca şirketinizin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) için de uygun teknik önlemler için yönetimsel düzenleme ve yetkinliğe sahip olduğunuzun kanıtı olması açısından önemli bir ölçüttür.

ISO 27001 Sertifikası Neden Olmalıdır?

Kişisel veri güvenliği sorumlusu niteliğindeki, mobil cihazlar, cep telefonları, bankalar gibi kısacası internet erişimi ile işlem sağlayıcı olan tüm kuruluşların 27701 Standardı yani Kişisel Veri Güvenliği Sistemi yapılanması yapmış olması gerekmektedir. Kuruluşunuzu uluslararası standartlarda ciddi bir yere taşıyacak olan ISO 27701 Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi global çapta kuruluşunuza;

 • Güvenlik sorumluluğu ile hareket eden ciddi bir yapılanma
 • KVKK gibi veri koruma kanun ve yönetmeliklerine uyum
 • Şeffaflık ve kanuni olarak doğru süreç yönetimi
 • Gizliliğin önemi ve kurumsallaşma sürecindeki yönetimdeki yetkinlik
 • Kişisel bilgi ve veri gizliliğin kurumsal olarak benimsenmesi
 • Markaya güven ve itibarı artırmak gibi hayati konularda önem taşır.

 

ISO 27701 sertifikası kimler için uygun?

ISO 27701 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 27701 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27701 Belgesi alabilmek için, ISO 27701 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir?

İnternet hizmetleri ve arşivleme, teknik servis ve özellikle de yazılım gibi spesifik konuları kapsayan kurumların güvenlik için mutlaka ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi kurmuş ve denetlenebilir olmayı kabullenmiş olması gerekir. Bu değişim ve dönüşüm kurum ve kuruluşunuza olası tehlikeleri algılayarak rekabet açısından kurumunuzu global çapta ön sıralara taşıyacak önemli bir avantaj kazandırır. ISO 20000 Standardı’na sahip olan bir kuruluş yine ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi destekleyici standartlarla entegre olabilme özelliği sağlar. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın. **Dilerseniz bu alana Aşağıdaki Konuyu yazdığınız linki ekleyebilirsiniz. SEO açısından sizin için faydalı olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, kuruluşunuzu uluslararası düzeyde güvenilir olduğunun yegane kanıtlarından biridir. Bu sistemle kuruluşunuzun iş dünyasında bir hizmet sağlayıcı olduğunu, yöntemlerinizin ve uygulamalarınızın şeffaflığını taahhüt etmiş olursunuz. ISO 20000 Standardı şirketinize ayrıca;

 • Maliyeti optimize etme özelliği
 • Bilgi teknolojisi hizmetlerinin aktifliği
 • Zaman tasarrufu
 • Risklerin ve olası tehlikelerin doğru yönetimi
 • Rekabet analizi ve avantajı
 • Güvenlik, hız ve erişilebilirlik
 • Doğru müşteri analizi, destek ve memnuniyet gibi nitelikli özellikler sağlar.

ISO 20000 sertifikası kimler için uygun?

ISO 20000 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 20000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 20000 Belgesi alabilmek için, ISO 20000 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi Nedir?

Küçük ya da büyük ölçekli olduğu fark etmeksizin kurum ve kuruluşların işletmelerinde müşteri memnuniyetini sağlaması gerekmektedir. ISO 10002 Standardı yani Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi marka hedefini yükseltme gibi kurum ve kuruluşların potansiyel müşterileri ile sürekli ilişki kurması, bu ilişkilerin geliştirmesini gibi özellikler sağlayan bir yönetim yaklaşımı bütünüdür. Müşteri memnuniyetini dünya standartlarına taşıyan bir kurum daha karlı ve uzun dönem ilişkiler kurulabilmesi şikayetlerin azalması olası şikayetlerin de hızlıca çözülmesi gibi konularda ciddi taahhütleri olan bir kuruluş olma özelliğini kazanır.

ISO 10002 Sertifikası Neden Gereklidir?

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi sadece kuruluş itibari ile değil sürdürülebilirliği ile de kendini kanıtlayan kurumlara ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Müşteri memnuniyet yönetim belgesi almış olan şirketler müşterilerine önem verdiklerini global çapta da kanıtlamış olurlar.

ISO 10002 Standardı küçük ya da büyük ölçekli olduğu fark etmeksizin bir kuruluşa;

 • Müşteri geri bildirimiyle birlikte doğru yol haritası kabiliyeti
 • Bilinç ve dikkat gelişimi
 • Müşterilerin kurumsal olarak önemsenmesi
 • Müşteri memnuniyeti
 • İtibar ve prestij avantajı
 • Elde tutma maliyeti azalması gibi önemli kazanımlar sağlar.

 

ISO 10002 sertifikası kimler için uygun?

ISO 10002 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 10002 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 10002 Belgesi alabilmek için, ISO 10002 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol) kısaltması HACCP, temelinde gıdanın amaçlanan kullanımına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, tüketiciye vermesi olası olan zararları tespit ve kontrol altında tutan aynı zamanda da bu sağlıklı gıda teminini garanti altına alan sistemdir. Gıda maddelerinin üretiminden, imalatına, dağıtımından piyasaya arz aşamalarına kadar olan süreç olarak adlandırılan gıda zincirinde sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan tüm şartların sağlandığını kanıtlayan sisteme HACCP Gıda Güvenliği Sistemi denir. HACCP Standardı gıdada hijyen, üretim ve servis aşamasında sağlık açısından oluşabilecek risklerin kontrol edilmesini sağlar. Temelinde;

 • Tehlike analizi
 • Karar Ağacı ile kritik noktaların belirlenmesi
 • Kritik kontrol noktalarında hedef düzey ve toleransın belirlenmesi
 • Kritik kontrol noktalarında uygun izleme yönetimlerinin oluşturulması
 • Düzeltici Faaliyetlerin belirlenmesi
 • HACCP Doğrulama Prosedürleri’nin belirlenmesi
 • Dökümantasyon yapısının oluşturulması gibi yedi maddeden oluşan HACCP ilkesel olarak kuruluşun dünya standartlarında denetlenebilir olduğunu gösterir.

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda kuruluşunu yedi temel ilke ile birlikte dünya standartlarına taşımakla birlikte kuruluşunuza;

 • Müşteri güvenliği
 • Ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olduklarına dair teminat
 • İmha, tekrar işleme, ürün geri çağırma gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi avantajı
 • Tüketici sağlığını riske edecek uygulamaların ortadan kalkması
 • Ürün kalitesini yükseltme
 • Güvenilir gıda üretimi
 • Oto-kontrol sistemi
 • Müşteri taleplerini karşılayabilme
 • Yeni Pazar ve müşteri talepleri
 • Marka bilinirliği artırma ve imaj yenileme gibi önemli nitelikler kazandıracaktır.

HACCP sertifikası kimler için uygun?

HACCP Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

HACCP Sertifikası Nasıl Alınır?

HACCP sertifikası kriterleri artık tamamı ile ISO 22000 Gıda Güvenliği kriterleri içerisinde yer almaktadır, Haccp belgesi artık ayrı olarak değil, ISO 22000 sertifikası olarak verilmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi Nedir (TS 13027 ) ?

Bireysel hayatta önem verilen ve insan hayatını tehdit edebilecek ciddi hastalıkların oluşmasına neden olan hijyen konusu bu konuda hizmet veren kuruluşların üzerine almaları gereken sorumlulukların başıdır. Su üretimi, gıda, otel, öğrenci yurtları, konaklama yerleri, temizlik hizmeti, berber, kuaför, hamam, havuz, spot tesisleri, mutfaklar gibi insan hayatını tehdit edebilecek hijyen koşullarını sağlaması gereken tüm kuruluşların Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi zincirine dahil olması gerekir. TS 13027 Standardı ile birlikte halk sağlığı açısından önem taşıyan bir kuruluşa sahip olunması özellikle uluslararası standartlarda ülkelerin de gelişmişlik düzeyine katkıda bulunacak ciddi bir konudur. Bununla birlikte Hijyen Sertifikası kuruluşlarda hijyen ve sanitasyona yönelik uygulamaların kurumsal olarak yönetim sistemi mantığı dahilinde ele alındığını da gösterir.

Hijyen Sertifikası Neden Gereklidir?

Özellikle halk sağlığını öncelikli sıraya koyan kuruluşların Hijyen Sertifikası kapsamı altında ürün, üretim, tedarik ve hizmetini garantiye aldıklarını gösterir. Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi bir kuruluşa;

 • Yasal şartlara uygun hizmet ve ürün sunma teminatı
 • Ürün ve hizmet güvenirliği
 • Pazar payının artmasını
 • Rekabet gücü
 • Risk ve kriz yönetimi
 • Olası tehditlerin kontrol altına alınması
 • Toplum sağlığını koruma yetkinliğinin olduğunu kanıtlama şansı sağlar.

HİJYEN sertifikası kimler için uygun?

HİJYEN Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

Hijyen Sertifikası Nasıl Alınır?

Hijyen Belgesi alabilmek için, TS 13027 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Hijyen sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sistemi Nedir?

IATF 16949:2016, otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır, IATF 16949:2016, otomotiv ürünlerini tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken veya bakım yaparken en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi özetlemektedir

IATF 16949:2016 Sertifikası Neden Gereklidir?

 • Geliştirilmiş ürün ve proses kalitesi
 • Global kaynaklar için ekstra güven
 • Tedarikçi kaynaklarının kalite geliştirmesi için yeniden değerlendirilmesi
 • Tedarikçi/Taşeron gelişimi ve tutarlılığı için temin zincirinde ortak bir kalite sistemi yaklaşımı
 • Varyasyonda azalma ve etkinlikte artış
 • taraf sistem denetimlerinde azalma
 • Kalite gerekliliklerinin daha iyi anlaşılması için ortak bir dil oluşturulması
 • İş bağlantı sayısının artması
 • Firmanın prestijinin artması 

IATF 16949 sertifikası kimler için uygun?

IATF 169491 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

IATF 16949:2016 Sertifikası Nasıl Alınır?

IATF 16949:2016 Belgesi alabilmek için, IATF 16949:2016 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin otomotiv kalite yönetim sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

Ts En 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar tarafından tek başına da tercih edilebilecek bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standart, sağlık hizmetleri, örneğin temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

Ts En 15224 Sertifikası Neden Gereklidir?

 • Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda; faaliyetlerin planlanması ve kontrolünü sağlar,
 • Sağlık hizmetlerine yönelik süreç yönetimini destekler,
 • Etkin Süreç yönetimi kapsamında, süreç hatalarını azaltır ve hizmet maliyetlerini düşürür,
 • Bu standart risk tabanlı bir yönetim sistemi standardı olup, klinik hizmetlerde kontrol ve risk yönetimini sağlar,
 • TS EN 15224 belgesi genellikle yeni kurumsal müşterilere erişmek için bir ön koşul (ve gerekli) sağlar,
 • Ülkemizdeki sağlık turizmini destekler ve Avrupalı müşteriler için güven teşkil eder,
 • TS EN 15224 yönetim sistemini; ISO 14001, OHSAS, ISO 27001, vb. gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek mümkündür,
 • Tüm yönetim sistemi belgelendirmelerinde olduğu gibi, yıllık gözetim süreci ile kuruluşların dinamik yapısının korunmasına yardımcı olur.

TS EN 15224 sertifikası kimler için uygun?

ISO 27001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz. 

Ts En 15224 Sertifikası Nasıl Alınır?

Ts En 15224  Belgesi alabilmek için, Ts En 15224 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Sağlık Kalite sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 28000 Sertifikası Nedir?

ISO 28000 Standardı, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile entegre ederek, risklerin etkin yönetilmesini hedefler.

ISO 28000 Sertifikası Neden Gereklidir?

ISO 28001 sahip olan tesisler;

 • Tedarik zinciri(leri) veya bir tedarik zincirinde yer alan yapının asgari düzeyde güvenlik gereksinimlerini oluşturmasını sağlar ve kayıt altına aldırtır.
 • Dünya Gümrük Örgütü Standartlar Çerçevesinde belirtilen geçerli yetkili ekonomik operatör (AEO) kriterlerini karşılamaya ve ulusal tedarik zinciri güvenlik programlarına uymaya yardımcı olur.

ISO 28000 Sertifikası kimler için uygun?

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi her büyüklükteki kuruluştan, uluslar arası büyüklükteki global kuruluşlara, fabrikalardan, servis depolama veya taşıma hizmeti veren firmalara, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında olan firmalara kadar herkes alabilir.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 28000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 28000 Belgesi alabilmek için, ISO 28000 kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO 28000 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 31001 Risk Yönetim Sistemi Nedir?

Risk Yönetimi yerli ve global firmalar için en önemli yönetim prensiplerinden biiridir.  ISO 31000 Standardı kuruluşların Risk yönetimi süreçlerine yardımcı olmak gerekli şartları tanımlamıştır.

ISO 31000’ Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Hedeflerin yerine gelmesinin önündeki tehditleri ortadan kaldırır
 • Müşterilerde ve çalışanlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

ISO 31000 Sertifikası Kimler için gerekli?

ISO 31000, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 31000 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 31000 Belgesi alabilmek için, ISO 31000 kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO 31000 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

CE Sertifikası Nedir?

“Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen ve CE harfleriyle ifade edilen bu sembol, Avrupa Birliği içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini ve değerlendirildiğini gösterir. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

CE Sertifikası Neden Gereklidir ?

Gereken ürün grupları için CE belgesi alıp, ürününe CE işareti iliştiren üretici, ürününün tüm yasal (yönetmelik ve standartlara) gereklere uyduğunu ve ürünlerinin ekonomik alan içerisinde satılabileceğini garanti eder. AT Uygunluk Deklarasyonunda (AT Uygunluk Beyanı) bulunmak ve ürünlerine CE işareti iliştirmek üreticilerimizin sorumluluğundadır.

 • Makineler – 2006/42/AT
 • Medikal Cihazlar – 93/42/AT
 • Asansör Yönetmeliği – 2014/33/AB
 • Yapı Malzemeleri – R305/2011
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC (GAD)
 • Yeni Sıcak Su Kazanları – 92/42/AT
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2009/105/EC (SPV)
 • Elektrikli Cihazlar – 2014/35/EU
 • Elektromanyetik Uyumluluk – 2004/108/AT
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar – 89/686/AT

 

CE Sertifikası Nasıl Alınır?

CE Belgesi alabilmek için, ilgili Direktiflere göre kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Ürünlerinizin CE Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

CE sertifikası kimler için uygun?

CE Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

Global Organic Textile Standard (GOTS) Nedir?

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyon ile belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. 

Bu standart en az 70%’i sertifikalı organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işlenmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler, elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları (taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstil kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Standart deri ürünler için kriterleri belirlememektedir.

GOTS Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Üretimin insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması
 • Müşterilerde ve çalışanlarda ürünlere yönelik güven oluşturur
 • Üretimin insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması

ve dayanıklılığı arttırır

 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

GOTS Sertifikası Kimler için gerekli?

GOTS, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

GOTS Sertifikası Nasıl Alınır?

GOTS Belgesi alabilmek için, Global Organic Textile Standard (GOTS)  kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Global Organic Textile Standard (GOTS) sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

UKRSEPRO  Nedir?

UkrSEPRO bir Ukrayna kalite sistemi onayıdır.   Ukrayna’da ticaret yapmak isteyen yabancı şirketler de Ukrayna şirketleri de UkrSePRO’ya sahip olmalıdır.

İki tür UkrSEPRO Sertifikası mevcuttur: gönüllü ve zorunlu. Belli bir ürünle ilgili olarak uygunluk sertifikasının zorunlu veya opsiyonel olmasını düzenleyen bir karar mevcuttur. Bu karar temelinde ürünün onaya tabi olması halinde bu onay zorunlu olarak alınmalıdır. Uygunluk sertifikasının tanzimine, ürün üzerinde akredite laboratuarlar tarafından gerçekleştirilecek bir testin raporu temel teşkil etmektedir.

 

UKRSEPRO Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Ukrayna’da halen geçerli olan Kalite Belgesidir.
 • Müşterilerde ve çalışanlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • FİRMA Prestijini arttırır
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

UKRSEPRO Sertifikası Kimler için gerekli?

Her ülke gibi Ukrayna da kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

UKRSEPRO Sertifikası Nasıl Alınır?

UKRSEPRO Belgesi alabilmek için, UKRSEPRO kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin UKRSEPRO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bütün şirketler için artık Bilgi; yönetilmesi gereken bir ve güvenliği sağlanması gereken bir kavramdır. Bu nedenle kurumunuzun bilgi düzeyinin yine global çapta koruma altında olması, bilgi güvenliğinin artırılması için kurulması gereken en önemli sisteme ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

ISO 27001 Sertifikası neden Gereklidir?

İş sürekliliği ve korunmasını garanti altına almanın en önemli adımı olan bilgi sisteminin korunması sadece teknik korumalarla mümkün değildir. Bu nedenle şirketinizde öncelikle bilgi güvenlik sisteminin kurulması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi sistemi;

 • Daha güvenilir bilgiye ulaşmayı
 • Riskleri azaltmayı
 • Zayıf kasların ortaya çıkarak koruma yollarının ortaya çıkmasını
 • Bilgi varlıklarına erişimin korunması gibi hayati konuların sağlanması açısından önemlidir.

ISO 27001 Sertifikası Kimler İçin Uygun?

ISO 27001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

    ISO 27001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27001 Belgesi alabilmek için, bilgi güvenliği sistemi standartları sağlanması gerekmektedir. Standartlara uygun hale getirildikten sonra süreçlerin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 45001 İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi Nedir?

Herhangi bir kuruluşun olmazsa olmazı işçilerin sağlığı ve güvenlik şartlarından yine kuruluş yönetimi ya da sahibi sorumludur. Bu nedenle kuruluşunuzun dünya standartlarında ve güvenilir bir noktada olduğunu göstermek için yapılması gereken öncelikli adım ise ISO 45001 Standardı yani İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetim Sistemi kurmak olacaktır.

ISO 45001 Neden Gerekli?

ISO 45001 Standardı ya da İş Güvenliği İşçi Sağlığı Yönetimi Sistemi ile kuruluşunuzun dünya standartlarında, işçiye vermiş olduğunuz hak ve koruma sistemini tanıdığınızı gösteren prestijli bir belgedir. Ayrıca kuruluşunuzda iş kazası, iş hastalıkları gibi insan hayatını olumsuz etkileyen ve hatta insan hayatını tehlikeye atan durumların yaşanmayacağının ve dünya çapında bu tip olumsuz durumların önüne geçmede kuruluşunuzun aktif bir rol oynadığının da bir çeşit taahhüdü olma özelliği taşır.

ISO 45001 Standardı’na sahip olmanın kuruluşunuza faydaları:

 • Risk önleme ve ISG performansını artırır
 • Yasal uygunluğunun güçlenmesini sağlar
 • Büyük müşteriler ve ihaleler için tedarikçi olma şartını sağlar
 • İhracat sırasında engelleri en aza indirir
 • Çalışan motivasyonu artar
 • Olası tehlikelerin tespiti ve önlenmesini sağlar
 • Kurumsal itibar ve marka değerini korur.

ISO 45001 sertifikası kimler için uygun?

ISO 45001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 45001 İSG Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, İş güvenliği sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi Nedir?

Tıbbi cihaz sektöründe olan bir kuruluşun yasal olarak düzenleme sistemlerinin harici özel gereksinimlerini de sağlama yetkinliğinin dünya çapında kabul görmesine neden olan standart ISO 13485 Standardı yani Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi ile mümkündür. ISO 13485 Standardı kuruluşunuzun küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin tüm tıbbi cihaz üreticilerinin yanı sıra tedarikçiler tarafından da uygulanabilir bir sistemdir. ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi Standardı denetim ve bir dizi belgelendirme sürecinin ardından tamamlanarak elde edilebilir. Özellikle CE Belgesine sahip olmak isteyen Medikal cihaz üreticileri için ISO 13485 Medikal Cihazlar Yönetim Sistemi kurmuş olması şarttır.

ISO 13485 Sertifikası Neden gereklidir?

Tıbbi cihaz sektörü, üreticisinden tedarikçisine kadar çok kritik ve yüksek performans gösterilmesi gereken ciddi bir sektördür. Özellikle uluslararası arenada tıbbi cihaz gibi insan hayatını direkt etkileyen sistemlerin güvenilir olarak kurulması gerekmektedir.

Bu nedenle yasal gereklilik olarak kabul edilen ISO 13485 Standardı kuruluşunuza;

 • Rekabet avantajı
 • CE Belgelendirmesinde gereklilik
 • Uluslararası standartlara uygunluk
 • Güvenli tedarik taahhüdü
 • Risk yönetimi
 • Marka itibar ve prestijin artması gibi hayati faydalar sağlar.

ISO 13485 sertifikası kimler için uygun?

ISO 13485 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 13485 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 45001 Belgesi alabilmek için, ISO 13485 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Standardı kuruluşunuzun enerji kullanımının hem doğal çevreye uygunluk hem de verimli enerji kullanımını global çapta taahhüt eden önemli bir adımdır. Enerji Yönetimi Sistemi açısından tam yetkili olan bir kuruluşun günümüz ekolojik koşullarında enerji tasarrufu ve enerjiyi doğru kullanım gereklilikten ziyade bir şart olarak ilk sıraya almalıdır. ISO 50001 Standardı, kurumların enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda kullanım şeklinin analiz edilmesi ve doğru tüketim için optimizasyon sağlayan ciddi bir standarttır. Kuruluşun enerji verimliliğinin doğru ve global çaplarda olduğunu gösteren tek global sertifika olan ISO 50001, enerji kullanımında yüzde 10 ile yüzde 30 arasında tasarruf sağlanmasının da öncüsü olacaktır.

ISO 50001 Sertifikası Gereklidir?

Global krizlerin en büyüğü olan iklim krizinin baş mücadelecisi olması gereken kurumların küçük ya da büyük ölçekli olduğu fark etmeksizin Enerji Yönetim Sistemi kurmuş ve buna bağlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. Günümüz iş dünyasında da insanları gerek iş yönetimi gerek işçilerin sağlık ve güvenliği gerekse bilgi koruması ile yükümlü olan kurum ve kuruluşların dünyanın doğal kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini artırmak için mutlaka enerji yönetimi konusunda sorumluluk almış olmalıdır.

Doğru enerji yönetimi sistemi kurmuş ISO 50001 Standardı’na hakim olan bir kuruluş;

 • Enerji anlamında ilk bir yılda yüzde 10 ile yüzde 30 arasında enerji tasarrufu
 • Kuruluşun enerji harcamasının minimuma indirilmesi
 • Performans artışı
 • Karbon ayak izinde azalma
 • Küresel ısınma ile mücadele
 • Global çapta bilinci ve farkındalığı yükselmiş bir imaj ve prestij sağlar.

ISO 50001 sertifikası kimler için uygun?

ISO 50001 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 50001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 50001 Belgesi alabilmek için, ISO 50001 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir?

Bir kuruluşun küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin iş sürekliliğini sağlıyor olması iş dünyasının en önemli güven kriteri olmuştur. Ürün ve servislerdeki kesinti, kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle beklenmedik ya da beklenen iş kesintileri iş dünyasında bir kurum ya da kuruluşun ciddi kayıplar yaşamasına hatta yok olmasına kadar gidebilecek durumlar yaratabilir. Bu nedenle özellikle beklenmedik iş kesintilerini yok etmek istiyorsanız kuruluş adına atılacak ilk adım ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını uygulamak olacaktır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Sertifikası Neden gereklidir?

Sürdürülebilir iş yönetimi yani ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına sahip olan kurum ve kuruluşlar riski en aza indirgeyerek iş disiplini ve sürdürülebilirlik sağlarlar. Bunun yanı sıra ISO 22301 Standardı kurum ve kuruluşlara;

 • Gelecekte oluşabilecek tehditlerin önlenmesini
 • Doğru hamle yeteneği ve hamle zenginliği
 • Kriz yönetimi
 • Kritik fonksiyonları çalıştırma kabiliyeti
 • Tedarikçi, müşteri ve çalışanların gereksinimleri gibi konuların tedarik ve devamlılığı
 • Acil durum hizmeti
 • Rekabet avantajı
 • Tedarik zincirinin sağlam ve sürekliliğini
 • Saygınlık, itibar ve marka yönetiminin korunmasını sağlar.

ISO 22301 sertifikası kimler için uygun?

ISO 22301 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 22301 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 22301 Belgesi alabilmek için, ISO 22301 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

FSSC 22000 Standardı yani Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, güvenli gıda ve içecek tedarik sağlayan bir kuruluş olduğunuzun önemli bir göstergesidir. FSSC 22000 ISO temelli bağımsız bir gıda güvenliği programını global çapta kuran şirketlerin sahip olması gereken önemli bir standarttır. HACCP prensiplerini tam olarak içeren FSSC 22000 Standardı, Küresel Gıda Güvenirliği Girişimi tarafından da tam olarak tanınmaktadır. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın **Dilerseniz bu alana Aşağıdaki Konuyu yazdığınız linki ekleyebilirsiniz. SEO açısından sizin için faydalı olacaktır Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile kuruluşun gıda nedeniyle oluşabilecek tehditleri ve potansiyel sorunları ortadan kaldırdığının önemli bir göstergesi olarak sunulacaktır.

FSSC 22000 Sertifikası Neden Gereklidir?

Güvenli gıda temini hizmetini global olarak kanıtlamış bir şirketin GSFI tarafından tanınan FSSC 22000 Standardı global çapta gıda riskine karşı en kapsamlı yönlendirici ve düzenleyici kaynak olma özelliği taşır. Bu nedenler ışığında bir şirketin FSSC 22000 Standardı yani Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmuş olması;

 • Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesini desteklediğini
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati sağladığını
 • Ürün iadelerinin azalmasını
 • Doğru teminatın sağlanmasını
 • Ürünlerle ilgili kalitesizlik gibi sorunların olmayacağını dünya çapında taahhüt eder.

FSSC 22000 sertifikası kimler için uygun?

FSSC 22000 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

FSSC 22000 Sertifikası Nasıl Alınır?

FSSC 22000 Belgesi alabilmek için, FSSC 22000 sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Gıda güvenliği sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

GMP Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi Nedir?

Özellikle gıda, ilaç, tıbbi cihaz, medikal ve kozmetik alanındaki üretici ve kuruluşların üretimi açısından dünya standartlarında güven vermeleri için GMP (Good Manufacturing Practice) yani İyi Üretim Uygulamaları Sertifikasın sahip olmaları gereklidir. GMP Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi bir kuruluşun iç ve dış şartlara karşı koruyucu önlemler aldığını işaret ederken aynı zamanda;

 • Ürünlerin denetimi
 • Üretim, ürün geliştirme, paketleme, depolama ve dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanan tekniklerin varlığı
 • Kullanılan hammaddelerin kaliteli olduğunun kontrol altında tutulduğunu taahhüt eder.

GMP Sertifikası Neden Gereklidir?

GMP Hijyen Sertifikası Yönetim Sistemi zincirine dahil olan bir kuruluş global çapta önemli koşulların taahhüdünü vermiş olur. Bu taahhütle birlikte kuruluşun GMP Hijyen Sertifikası’na sahip olması yararları şöyledir:

 • Kaliteli ürün şartlarının yerine getirilmesi
 • Tutarlı ürün teminatı
 • Hijyen koşullarına uygunluk
 • Müşteri şikayetlerinin azalması
 • Güven ve prestij
 • Sürdürülebilir iş yeteneği
 • İmalatta devamlılık
 • Müşteri sadakati
 • Tasarrufun önüne geçilmesi
 • Rekabet avantajı
 • Üretim tesisleri, ürün prosesleri ve hijyen odaklı çalışmanın teminatı
 • Global prestij niteliği.

GMP sertifikası kimler için uygun?

GMP Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

GMP Sertifikası Nasıl Alınır?

GMP Belgesi alabilmek için, ISO 22716 standardı şartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin GMP ISO 22716 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

FSC Yönetim Sistemi Nedir?

Fsc belgesi adını, Forest Stwardship Council’in baş harflerinden almıştır

Orman Yönetimi sertifikayonu orman ürünlerinin doğrulanması için gönüllü bir süreci tanımlar.

Fsc Belgesi, orman ürünleri ile ilgili üretim/satış yapan firmaların ürünlerinin, Orman Yönetim Konseyi’nin belirlediği standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren bir belgedir. Orman Yönetim Konseyi 1993 yılında kurulmuş dünya çapında bir organizasyonudur.

FSC Logosu
Tedarik zinciri (COC) ormandan tüketiciye FSC logolu malzemenin takibini sağlar. Fsc logosu sadece tanımlanan ürünler üzerinde kullanılabilir. Şirketin aldığı kaynağı belli olmayan diğer ürünleri üzerinde kullanılamaz.

FSC markalı ürün üretmek için FSC standartlarına uygun bir ürün üretmelisiniz.

FSC Blegelendirme Faydaları Nelerdir?

 • Tedarik zinciri ile ürünlere farklı pazarlar elde edilebilir.
 • Sürdürülebilir bir orman yönetimi sağlar
 • Ürünün kalitesini onaylar
 • Malzemenin menşei belli olur
 • Büyük ve global müşterilere tedarikçi olabilmenin ön koşuludur.

 

FSC sertifikası kimler için uygun?

FSC Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

FSC Sertifikası Nasıl Alınır?

FSC Belgesi alabilmek için, FSC sistemi standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin FSC sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

HELAL Belgelendirme Nedir?

Helal belgesi İslami kurallara (OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda için genel gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.

Belgelendirme veya sertifikalanma sadece gıdayı değil, hizmet, enerji, ulaşım ve kozmetik gibi diğer alanları da ilgilendirmektedir. Ürün ve hizmet üretiminde güvenilirlik standardı, İslam inanç ve değerlerine her aşamada saygılı olmayı içerir.

Helal Sertifikası Neden Gereklidir?

Helal sertifikası, Müslüman nüfusa yönelik ürün ve hizmetlerin İslami şartlara uyun olduğunu belgeler.

Bu belgeye sahip olan firmalar, İslamiyet dininin kurallarını yerine getirerek hazırlanan besinlerin insan sağlığını tehdit etmediğini de ortaya koyar.

Yapılan pazar analizlerinde, gıda sektörünün %20’sini “helal gıda” oluşturuyor, Ülkemiz ortalaması ise 15 milyar dolar ile her yıl iki kat büyümektedir.

Etik ve güvenilir olması sebebiyle Müslüman olmayan tüketicilerin de helal gıdayı tercih ettiği bilinmektedir. Örneğin, Avrupa’da yaşan Müslüman nüfusun 3 katı kadar kişinin Helal sertifikalı Gıda tükettiği bilinmektedir.

HELAL sertifikası kimler için uygun?

HELAL Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

HELAL Sertifikası Nasıl Alınır?

HELAL Belgesi alabilmek için, HELAL GIDA standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin OIC / SMIIC 1: 2019 Helal gıda sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 21401 Turizm ve Konaklama Tesisleri Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 21401:2018 Konaklama İşletmeleri İçin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Standardı, müşteri ve turistler gün geçtikçe daha bilinçli ve sorumlu bir hale geldiği için geliştirilen, sürdürülebilir turizm gelişimi taleplerine ulaşmayı amaçlayan bir standarttır.

ISO 21401 Sertifikası Neden Gereklidir?

Gidilecek yerdeki negatif çevresel ve sosyal etkileri asgariye indirir. Profesyonel niteliklerin ve tanımlamaların geliştirilmesini sağlar. İş yönetimini güçlendirir. Marka imajını geliştirir. Hedef noktayı belirler ve imajını güçlendirir.

Hedef için rekabet alanı oluşturur. Konaklama işletmeleriyle ilişkileri geliştirir. Ortaklığı arttırır. Memnuniyeti en üst seviyeye çeker. Bağlılığı ve memnuniyeti arttırır.

ISO 21401 sertifikası kimler için uygun?

ISO 21401 Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 21401 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 21401 Belgesi alabilmek için, ISO 21401 standartlarının sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Turizm konaklama sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

ISO 37001 Yolsuzluk ile Mücadele Yönetim Sistemi Nedir?

Yolsuzluk ve rüşvet, ulusal ve uluslararası düzeyde, önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.  ISO 37701 Standardı kuruluşların rüşvetle mücadele etmelerine yardımcı olmak gerekli şartları tanımlamıştır.

ISO 37001’ Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Rüşvet karşıtı yönetim programlarını uygulamak,
 • Müşteri ve tedarikçilerine, kuruluşun rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için uluslararası kabul görmüş ve kabul edilen standartları sağladığını belgelemek,
 • Kurumun pazardaki itibarını korumak ve güven teşkil etmek,
 • Mali cezalar, finansal kayıplar ve diğer maliyetlerin olasılığını en aza indirgemeyi hedefler.

ISO 37001 Sertifikası Kimler için gerekli?

ISO 37001, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

ISO 37001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27001 Belgesi alabilmek için, ISO 37001 kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin ISO 37001 sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Nedir?

Covid 19 güvenli Turizm Kriterleri, işletmenizin Covid 19 Güvenlik Tedbirlerine uyumu için gerekli şartları belirler. Covid 19 Güvenlik Sertifika Şartları, Çalışanlarınızın ve müşterilerinizin Covid 19 Risklerinden korunmasını sağlar.

COVID 19 Güvenlik Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Covid 19 bulaşma Risklerine karşı Teknik ve idari önlemleri almanızı sağlar,
 • Çalışanlarınızı sağlığını korur,
 • Müşteri ve Tedarikçilerinizin sağlığını korur
 • İşletmenizin itibarını korur ve Prestij sağlar,
 • Ürünleriniz ve servislerinizin güvenliğini ve sürekliliğini sağlar.

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Kimler için gerekli?

COVID 19 Güvenlik Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

Hastaneler

Özel Poliklinikler

Diş Poliklinikleri

Özel Muayenehaneler

Okullar

Özel kurslar

Araç Kiralama Şirketleri

Ofisler

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

COVID 19 Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

COVID 19 Güvenlik Sertifikası alabilmek için, COVID 19 Güvenlik Sertifikası kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin Covid 19 Güvenlik kriterlerine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

Global Recycled Standard (GRS) Nedir?

Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir.

Standardın, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

Bağlantıyı tıklayarak Global Recycled Standard resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.

GRS Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Üretimin insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması
 • Müşterilerde ve çalışanlarda ürünlere yönelik güven oluşturur
 • Üretimin insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması

ve dayanıklılığı arttırır

 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

GRS Sertifikası Kimler için gerekli?

GRS etiketi, örme, baskı, dikiş, çırçırlama, dokuma ve boyama faaliyetlerinde bulunan tekstil sektöründeki şirketlerin yanı sıra geri dönüştürülmüş ürünlerinin ve sorumlu uygulamalarının uluslararası bir etiket tarafından tanınmasını isteyen geri dönüştürücüler, distribütörler ve markalar için geçerlidir.

GRS Sertifikası Nasıl Alınır?

GRS Belgesi alabilmek için, Global Recycled Standard (GRS) kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin GRS sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

Rusya’da GOST, ithalat ve ihracatta istenen belge türlerinden biridir. Rusya ve Avrasya Birliği üye ülkelerinden herhangi birinde ithalat veya ihracat gerçekleştirilirken, GOST belgesine dâhil edilen tüm ürünlerde birtakım kurallara uyulması şart koşulmuştur. GOST belgesi sahibi olmayan ürünlerin ülke gümrüklerinden girişi 2001 yılından itibaren yasaklanmıştır. Tüketicinin korunmasını amaçlayan sertifika, toptan ve perakende ürünlerde geçerlidir.

GOST Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Ürünlerinizi Rusya ve çevresi pazarlarında serbest dolaşım ile pazarlayabilmek
 • Müşterilerde ve çalışanlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

 

GOST Sertifikası Kimler için gerekli?

GOST Sertifikası, işini geliştirmek, global çapta ticari olarak var olmak isteyen küçük ve büyük ölçekli ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlar için uygundur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

GOST-R Sertifikası Nasıl Alınır?

GOST Belgesi alabilmek için, GOST kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Süreçlerinizin GOST sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

EAC  Nedir?

Rusya Federasyonu’ndaki ürünleri/üreticileri ile tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürleri inceleyen EAC (Eurasian Economic Union) , belirlenen prosedürlere uygun olan ürünleri gümrükleme işlemlerinde geçişlerine kolaylık sağlayan bir belgedir. Rusya pazarlarına ürün ihracatı gerçekleştiren şirketlerin, üretimlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yapmaları zorunludur.

 

EAC Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Üreticilerin Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında zorunluluktur.
 • Müşterilerde ve çalışanlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
 • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
 • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur

EAC Sertifikası Kimler için gerekli?

Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

İşiniz için en doğru ve uluslararası geçerliliği sorgulanabilen akredite QR Sertifikalara sahip olmak için sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz.

EAC Sertifikası Nasıl Alınır?

EAC Belgesi alabilmek için, EAC kontrol kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Ürünlerinizin EAC sistemine uyumlu hale getirilmesi ardından başvuru denetim ve kontrol süreçlerinin tamamlanması için bizimle iletişim kurmanız yeterlidir,

Bizimle İletişime Geç

10 yılın üzerinde sektör tecrübesi ile güçlü ve güvenilir marka.
Teknik bilgiye ve sektörel uzmanlıklara sahip deneyimli denetçilere sahibiz.
Yerel deneyim ve bilgiyi ile global standartları birleştiriyoruz.