ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi

ISO27001BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ

 • Eğitimin Amacı : Katılımcılara Firmalarda ISO 27001bilgi güvenliği yönetim sistemi
  kurmaları ve sürekliliğini sağlamaları için gerekli bilgiyi vermek ve Denetçi Baş
  denetçi Yetiştirmek
 • Katılımcı Profili : ISO IEC 27001, Bilgi  Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya
  başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve
  denetçi adayları..
 • Eğitim Yöntemi : Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması, örnek vaka
  değerlendirmeleri
 • Eğitim Detayları : 
 • Bilgi varlıklarının farkına varmak
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilmek
 • İş sürekliliği sağlamak
 • İlgili taraflar ile iletişim halinde olmak
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde koruyarak, tesadüfe bırakmamak
 • Yasal takiplerin önüne nasıl geçilir
 • Varlıkların sınıflandırılması Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk analizi yapmak
 • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirlemek
 • Dokümantasyon oluşturmak
 • Kontrolleri uygulamak
 • İç tetkik yapmak Kayıtları tutmak
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Eğitim Süresi : 5 gün

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Müşterilerimize, uluslararası belgelendirme hizmetlerini bir temsilcilikten değil AQROCERT genel merkezinden almanın ekonomik avantajını yaşatıyoruz.

Detaylı fiyat bilgisi almak ister misiniz?