Lojistik Sektörü

Lojistik Sektörü

Lojistik Sektörü

Lojistik Sektörü ülkemizde ekonomik göstergelerin iyileşmesinde rol
oynayan en önemli araçlardan birisidir. Lojistik; ekonomik, sosyal,
psikolojik, kültürel, stratejik, askeri ve politik alanlarda ülkelere katma
değer sağlamakta ve küresel alanda söz sahibi olma yolunda ülkeler

tarafından daha fazla önemsenmektedir. Lojistik sektörünün önemi
Türkiye’de de giderek artmaktadır. Bu bağlamda, diğer ülkeler gibi
Türkiye de, lojistik firmaları Uluslararası kriterlere uygunluğunu
belgeleyerek müşteri güveninde ve iş hacminde artış sağlamaktadırlar,

Lojistik ve Taşımacılık firmaları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 45001 iş güvenliği GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI
COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI
ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

Lojistik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim
kurmanız yeterlidir.

Detaylı fiyat bilgisi almak ister misiniz?