Madencilik Sektörü

Madencilik Sektörü

madencilik sektörü

Madencilik, çağımızda devamlı gelişen ve geliştikçe de büyüyen bir
sektördür. Günümüzde gelişen teknoloji ile madeni hammaddelere
ihtiyaç artmaktadır. Madenciler bir yandan ham madde ihtiyaçlarına
cevap vermeye çalışırken bir yandan da artan kalite, çevre ve iş
güvenliği ile ilgili uluslar arası kriterleri karşılayıcı sertifikalara sahip
olmaktadırlar.

Madencilik Sektörü için gerekli ISO sertifikaları;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI
ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEM SERTİFİKASI
ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI
ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

Madencilik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle
iletişim kurmanız yeterlidir.

Detaylı fiyat bilgisi almak ister misiniz?