Plastik Sektörü

Plastik Sektörü

plastik sektörü

Türk plastik sektörü, 8,1 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde,
Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise 7.nci sırada yer
almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 19,5 milyar dolarlık
dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 2
düzeyindedir. Ülkemiz de istihdam ve dış ticaret için stratejik öneme
sahip Plastik sektörünün Dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi
olması için uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemesi ve
böylece daha fazla müşteriye ulaşması gerekmektedir.

Plastik Firmaları için gerekli Güvenli ISO 9001 Sertifikaları nelerdir;

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
CE SERTİFİKASI

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SERTİFİKASI
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI
ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİTEMİ SERTİFİKASI
COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI
ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

Plastik sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim
kurmanız yeterlidir.

Detaylı fiyat bilgisi almak ister misiniz?