Sağlık Sektörü

Sağlık Sektörü

Sağlık sektörü

Bir tarafta en gelişkin teknolojilerle donanmış hastaneler, bir tarafta
uzmanlaşmış sağlık çalışanları öte tarafta da ilaç sanayinin en yeni
geliştirdiği ilaçları ile Sağlık sektörü dünyada kişi başına en çok para
harcanan alandır. Sağlık hizmetlerinin yapısı gün geçtikçe Uluslararası
kriterlere uygun sağlık hizmetlerini daha ulaşılır halde bize
sunmaktadır. Sağlık kuruluşları artık sahip oldukları uluslararası
standartlar ile rekabet ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadırlar.

Sağlık Kuruluşları;

Özel Hastaneler, Özel Poliklinikler, Muayenehaneler, Diş Poliklinikleri.

Sağlık kuruluşları için gerekli ISO sertifikaları nelerdir?
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 45001 İŞ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ
TS EN 15224 SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
COVID 19 GÜVENLİK SERTİFİKASI
ISO 31000 RİSK ANALİZİ SERTİFİKASI
ISO 27701 KİŞİSEL VERİLER GÜVENLİK SERTİFİKASI

ISO 37001 YOLSUZLUK İLE MÜCADELE YÖNETİM SERTİFİKASI

Otomotiv sektörü firmaları ISO sertifika Başvurusu için bizimle iletişim
kurmanız yeterlidir.

Detaylı fiyat bilgisi almak ister misiniz?